กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ครูนาฏศิลป์ไทย ครูดนตรีไทยและทำพิธีครอบครู ประจำปี 2556

วันที่ 4 ก.ค. 2556
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
 

เวลา 08.30 น. วันนี้ ( 4 ก.ค.2556 ) นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ อ.เมือง จ.อ่างทอง นางกัญญา ทองมั่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง จัดการเรียนการสอนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปี มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาในลักษณะห้องเรียนเครือข่ายระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง จำนวน 847 คน แบ่งเป็นระดับพื้นฐานวิชาชีพ ชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 700 คนและนักเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 5 จำนวน 147 คน มีบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน  92 คน  ด้านการวิจัยวิทยาลัยฯมีงานวิจัย 4 เรื่อง คือ การศึกษาระบำชุดแววพัชนี, ละครชาตรี "เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก”, การรำขี่ม้าในการแสดงลิเกและการเดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางของหลวงไพเราะเสียงซอ สำหรับปี 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลังเป็นเงิน 58,959,900 บาท กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556 , วิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาต่อ ไม่ต้องออกกลางคัน โดยได้รับเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษา จำนวน 171,000 บาท จากภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป                                                ....................................................................

ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode