TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูสามัญ ครูนาฏศิลป์ไทย ครูดนตรีไทยและทำพิธีครอบครู ประจำปี 2556

วันที่ 4 ก.ค. 2556
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
 

เวลา 08.30 น. วันนี้ ( 4 ก.ค.2556 ) นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ อ.เมือง จ.อ่างทอง นางกัญญา ทองมั่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง จัดการเรียนการสอนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปี มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาในลักษณะห้องเรียนเครือข่ายระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง จำนวน 847 คน แบ่งเป็นระดับพื้นฐานวิชาชีพ ชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 700 คนและนักเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 5 จำนวน 147 คน มีบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน  92 คน  ด้านการวิจัยวิทยาลัยฯมีงานวิจัย 4 เรื่อง คือ การศึกษาระบำชุดแววพัชนี, ละครชาตรี "เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก”, การรำขี่ม้าในการแสดงลิเกและการเดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางของหลวงไพเราะเสียงซอ สำหรับปี 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลังเป็นเงิน 58,959,900 บาท กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556 , วิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาต่อ ไม่ต้องออกกลางคัน โดยได้รับเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษา จำนวน 171,000 บาท จากภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป                                                ....................................................................

ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 

จำนวนคนอ่าน 225 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode