TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง”

วันที่ 25 มิ.ย. 2556
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 

นางสาวอนงค์  โตโพธิ์ไทย  ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  รายการ  "ร้อยมือสร้างเมือง”  เป็นรายการรวมพลังของชุมชน…พัฒนา  สร้างสรรค์  เพื่อค้นหาสุดยอด  "ต้นแบบโครงการร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”  รายการ  "ร้อยมือสร้างเมือง”  เป็นรายการโทรทัศน์ที่ต่อยอดโครงการพัฒนาเมือง  ปฏิบัติการ  "ร้อยมือสร้างเมือง”  หนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองของตัวเอง

                ปฏิบัติการ  "ร้อยมือสร้างเมือง”  เป็นโครงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองของตังเอง  เพียงรวมตัวกัน  ๑๐๐  หลังคาเรือนขึ้นไป  ร่วมกันนำเสนอโครงการผ่าน  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและอนุมัติ  โดยมีงบประมาณดำเนินการสนับสนุนโครงการ  ๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๑๑๑๑  หรือโทร  ๐๒-๑๐๐-๔๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต์  WWW.ร้อยมือสร้างเมือง.COM 

                โดยโครงการที่ผ่านขั้นตอนเกณท์พิจารณาจนได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐเรียบร้อยแล้วและได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการว่าเป็นโครงการส่งเสริมให้เกิดความรู้  มีประโยชน์ต่อชุมชน  สามารถเป็นต้นแบบของโครงการอื่นๆได้  อีกทั้งสร้างสรรค์ให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจะนำเผยแพร่ผ่านทาง  รายการ  "ร้อยมือสร้างเมือง”  โดยจะต้อง  นำเสนอแนวคิด  การทำงาน  อุปสรรค  การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนตลอดจนประโยชน์ของโครงการต่อชุมชนนั้นๆ  ต่อหน้าคณะกรรมการในรายการและตัวแทนประชาชนที่จะร่วมให้คะแนนเพื่อค้นหาโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพื่อเป็นสุดยอด  "ต้นแบบโครงการร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี”

                ท่านผู้สนใจสามารถรับชม  รายการ  "ร้อยมือสร้างเมือง”  ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐  น.  เริ่มออกอากาศครั้งแรก  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี  ดำเนินรายการโดยพิธีกรมากความสามารถ  บ๊อบ – ณัฐธีร์  โกศลพิศิษฐ์

จำนวนคนอ่าน 116 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode