กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปภ.จัดประชุม กปอ. เตรียมแผนป้องกันอุบัติภัยรองรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 21 มิ.ย. 2556 )
 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ... (ฉบับใหม่) ซึ่งปรับปรุงภารกิจของ กปอ.ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมอุบัติภัยในด้านต่างๆ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติภัยให้เป็นรูปธรรม และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode