TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
สอบราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการผลิต (ถ่ายทำ) รายงานพิเศษ (สกู๊ป) ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/01/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วกั้น ป้ายชื่อหน่วยงาน พื้นถนนอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2559)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (28/01/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนา 
เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดเมืองต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2559 ที่จะมาถึงนี้ (05/02/2559)
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจละหมาดฮายัด หนึ่งเดียวบาเจาะสู่สันติสุข (05/02/2559)
จ.อุดรธานี คว้า 5 รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําปี 2559 (05/02/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ (12/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
     

   
ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดสัมมนาโครงการภายใต้แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (05/02/2559)
สำนักงานประมง จ.ศรีสะเกษ ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเฝ้าระวังและลดให้อาหารในช่วงอากาศหนาวเย็น พร้อมเร่งจับปลาจำหน่ายเพื่อป้องกันผลกระทบจากการติดเชื้อโรค (05/02/2559)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง (05/02/2559)
ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อน 35 และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเครื่องกันหนาวมอบแก่ผู้พิการผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาวในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (05/02/2559)
กปภ.จัดเตรียมงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท เร่งสำรองน้ำดิบผลิตน้ำประปา เพื่อเตรียมพร้อมกับปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ (05/02/2559)
     

จำนวนคนอ่าน 53 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย
ค่านิยม 12 ประการ
ปฏิรูประบบราชการ
เชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ
ปฏิรูปประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาคมอาเซียน
รณรงค์ไม่ให้ซื้อขายงาช้างเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • ทำเนียบอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
  แหล่งความรู้
 • สื่อมวลชนในสังกัดกรม
 •  
  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์