TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
กรมเจ้าท่ารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการจราจร ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ม.ค. 2554
กรมเจ้าท่า
 
กรมเจ้าท่ารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการจราจร ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2554 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดที่ http://www.md.go.th/md2webApp/02_3_1.jsp?jobsId=232

สถานที่รับสมัคร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 3263
จำนวนคนอ่าน 200 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode