ข่าวฝาก >> ท่องเที่ยว
ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พบปะสมาชิกหอการค้าจังหวัดเลย

วันที่ 31 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.เลย
 

สมาชิกสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ประชุมพบปะสมาชิกหอการค้าจังหวัดเลย เพื่อแสวงหาลู่ทางขยายความสัมพันธ์การค้าและอุตสาหกรรม นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาลู่ทางขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ระหว่างสมาชิกสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว นำโดย ท่านสังเวียน แสงกันมาลี ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงไชยะบุลี กับ ผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าจังหวัดเลย นำโดยนายวสันต์ แก้วศิริบัณฑิต ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ทั้งนี้เนื่องจากแขวงไชยะบุลี มีชายแดนติดกับจังหวัดเลย มีการติดต่อสัมพันธ์ด้านการค้าและธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน แต่จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับลาวและไทย จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ จึงจำเป็น ต้องมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมของฝ่ายแขวงไชยะบุลี เป็นผู้บริหารของสภาการค้าและอุตสาหกรรม ผู้แทนสมาคมส่งเสริมกสิกรรมส่งออก สมาคมพ่อค้า ผู้บริหารเอกชนด้านการแปรรูปไม้ ในโอกาสนี้คณะผู้แทนด้านการค้าและอุตสาหกรรมของแขวงไชยะบุลี ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมาการคัดสรร สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วย.

จำนวนคนอ่าน 316 คน จำนวนคนโหวต 0 คน