TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

รัฐบาลคาดตรุษจีนปีนี้คึกคัก เงินสะพัดราว 30,000 ล้านบาท ชี้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางอันดับ 1 ของชาวจีน ด้านนายกฯ อวยพรคนไทยเชื้อสายจีนให้มีความสุข เจริญรุ่งเรือง ย้ำเฉลิมฉลองอย่างระมัดระวัง (07/02/2559) รัฐบาลเร่งยกระดับ GovChannel พัฒนาระบบภาษีไปไหน และ G-News ตอบโจทย์ความโปร่งใส และการเข้าถึงข่าวสารภาครัฐ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ประเทศไทย ทันสมัย เป็นสากล (06/02/2559)
รัฐบาลปลื้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ดีที่สุดในรอบ 6 ปี ขยับขึ้น 9 อันดับ เป็นที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน ด้านนายกฯ หวังให้สังคมร่วมกันต้านทุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกสู่เยาวชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง (06/02/2559) โฆษกรัฐบาลเผยกรณีปฏิรูปตำรวจ นายกฯ จะนำแนวทางของ ผบ.ตร.และ สปท. พิจารณาร่วมกับแนวทางต่าง ๆ ที่เตรียมการไว้หาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป (06/02/2559)
     
ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
สอบราคาจ้างเหมาบริการประสานงานการผลิต (ถ่ายทำ) รายงานพิเศษ (สกู๊ป) ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/01/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วกั้น ป้ายชื่อหน่วยงาน พื้นถนนอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2559)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด (28/01/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนา 
“ยิบอินซอย” จับมือ...แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน..และ 7ภาคี เปิด7 โซนกิจกรรมจัดงาน...มหัศจรรย์แห่งการอ่าน... ชูคอนเซ็ปต์บอกรักด้วยหนังสือ 13 กพ.นี้ ณ ลานใบไม้ (09/02/2559)
เปิดงาน Thai CCTV Music Festival 2016 (09/02/2559)
DSM บรรลุข้อตกลงระยะเวลาหลายปีร่วมกับ Corning (09/02/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ (12/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
     

   
ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
จ.สุรินทร์ เตรียมซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (07/02/2559)
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว บริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (07/02/2559)
จ.สุรินทร์ เตรียมซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (07/02/2559)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนประหยัดการใช้น้ำ ในช่วง 3-4 เดือนนี้ เพื่อให้ก้าวพ้นจากปัญหาภัยแล้ง (06/02/2559)
นพค. 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนบ้านอีหล่ำ จ.ศรีสะเกษ (06/02/2559)
     

จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย
ค่านิยม 12 ประการ
ปฏิรูประบบราชการ
เชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ
ปฏิรูปประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาคมอาเซียน
รณรงค์ไม่ให้ซื้อขายงาช้างเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • ทำเนียบอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
  แหล่งความรู้
 • สื่อมวลชนในสังกัดกรม
 •  
  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์