กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมอ.บ้านฝางรับฟังปัญหาประชาชน

วันที่ 15 พ.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอบ้านฝางเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ณ ห้องประชุมบุญทันตา ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอบ้านฝาง เพื่อพบปะกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ในเขตอำเภอบ้านฝาง โดยนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวรายงานและบรรยายสรุปในภาพรวมของอำเภอในด้านต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน อำเภอบ้านฝางมีทั้งหมด 6 ตำบล 75 หมู่บ้าน 15,830 ครัวเรือน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับอำเภออื่นๆ เช่น ปัญหาหลักคือเรื่องแหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่มีน้ำทำการเกษตร น้ำขาดแคลนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ในหลายตำบลต้องการให้ช่วยเรื่องการขุดลอกลำห้วย เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน การซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดและบางแห่งยังไม่มีสะพานในการติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางคมนาคมในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและปัญหาเรื่องที่กำจัดขยะของเทศบาลมีไม่เพียงพอในการกำจัด
ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode