กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ปี 2556

วันที่ 15 พ.ค. 2556 )
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีนายฮาคา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น นำไปปรับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องและสนองต่อนโยบายการพัฒนาระดับต่างๆ ทั้งนโยบายรัฐบาล แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาของจังหวัด แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจในจังหวัด การพัฒนาขององค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวน 500 คน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode