กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สาธารณสุขขอนแก่นประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 14 พ.ค. 2556 )
 
ประชุมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก้าวไกลสู่อาเซียน นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 " สาธารณสุขขอนแก่น...ไทย...ก้าวไกลสู่อาเซียน " และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสาธารณสุขดีเด่นในสาขาต่าง ๆ จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมมีการนำเสนอผลงงานทางวิชาการ ผลงานนวัตกรรมในการดำเนินงานสาธารณสุขและการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และ ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ โดย ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อปัจจุบันและมีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นอาเซียน (ASEAN) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งสิ้น 550 คน ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode