กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

วันที่ 14 พ.ค. 2556 )
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบแนวทางแก้ไขวิกฤตน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ เกษตรกรภาคอีสาน 20 จังหวัดจัดประชุมสัมมนาเรื่อง วิกฤตแล้งซ้ำซาก ทางรอดเกษตรกรภาคอีสาน วาระแห่งอีสาน วาระแห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีนาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจากภาคอีสานมาร่วมการสัมมนาครั้งนี้กว่า 3,000 คนจากทั้ง 20 จังหวัด นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ได้นำประธานสภาเกษตรกรจากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานแถลงข่าวเพื่อจุดยืนเดียวกันในการนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้ลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งของภาคอีสานอย่างจริงจัง โดยจะมีการนำรายชื่อของสภาเกษตรกรภาคอีสานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและข้อเรียกร้อง 3 ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซากในภาคอีสาน ข้อแรกรัฐบาลต้องประกาศยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภัยแล้งภาคอีสานโดยต้องเพิ่มระบบชลประทานขึ้นในภาคอีสานอีกอย่างต่ำร้อยละ 5 หรือให้ได้ร้อยละ 25 หรือ 20 ล้านไร่ ภายในเวลา 5 ปีเพราะปัจจุบันมีแค่ร้อยละ 12.5 เท่านั้นน้อยกว่าทุกภูมิภาค ข้อสองให้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภัยแล้งภาคอีสานเป็นการเฉพาะเพื่อดูแลวิกฤตน้ำแล้งอย่างเป็นระบบและถาวรและกำหนดยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนมีภาคการเมือง ภาคราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งประธานสภาเกษตรกรร่วมเป็นกรรมการ และข้อ สาม ในอนาคตควรจัดตั้ง ทบวงทรัพยากรน้ำภาคอีสานขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยตัวแทนสภาเกษตรกรทั้ง 20 จังหวัดเห็นพร้อมนโยบายแก้ปัญหาน้ำ ทั้งระบบ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลและงบ 2.2 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลจะกู้มาสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน หากนำมาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งภาคอีสานและเพิ่มระบบชลประทานของภาคอีสานให้มีประมาณร้อยละ 20 -25 จะทำให้เกษตรกรภาคอีสานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ด้วยเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ได้ผลอย่างแน่นอน ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode