กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดพัทลุงติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 26 เม.ย. 2556 )
 
วันนี้ ( ๒๖ เม.ย. ๕๖) ที่ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะทำงานแต่ละด้านให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งการปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นที่พึ่งด้านการคุ้มครองให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ได้รับประโยชน์จากการรับบริการหรือบริโภคสินค้าอย่างเต็มที่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพัทลุงได้สรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ การขยายเครือข่ายของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเมืองพัทลุง และตั้งชมรมผู้บริโภคระดับตำบล จำนวน ๒๕ ชมรม โดยมีสมาชิก ๑,๖๐๓ คน การตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลากในพื้นที่ ๑๑ อำเภอ การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาข้อปัญหาแก่ผู้บริโภคในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒ เรื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ไกล่เกลี่ยเบื้องต้นจนได้ข้อยุติ ซึ่งในการนี้ประธานการประชุมได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ สมควรเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ พร้อมได้กำชับคณะกรรมการฯ ขอให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้บริโภคอย่างแท้จริงต่อไป ------------------------------- วิศาล ศิริประทุม/ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ๒๖ เม.ย. ๕๖เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode