กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศาลแขวงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ขอนแก่นปี56 ยอดกว่า 149,000 ราย

วันที่ 29 เม.ย. 2556 )
 
ศาลแขวงขอนแก่นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี เผยผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้เกิน 5 งวดขึ้นไป รวมถึงผู้ค้ำประกันที่จะถูกดำเนินคดีในปี 56 ยอดกว่า 149,000 ราย
ที่ศาลแขวงขอนแก่น นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด และศาลแขวง 11 แห่งทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการวันที่ 19 มีนาคมถึงวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ นายปกรณ์กล่าวว่า เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมตามนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เกิดการฟ้องคดีเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จึงได้ออกหนังสือเชิญผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้เกิน 5 งวดขึ้นไป รวมถึงผู้ค้ำประกันที่จะถูกดำเนินคดีในปี 2556 เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั่วประเทศ 149,000 ราย โดยขอให้ผู้กู้ยืมมาแสดงตน และเจรจาไกล่เกลี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ กยศ. กล่าวว่า โครงการไกล่เกลี่ยต้องการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมาติดต่อชำระหนี้ที่ค้างชำระ หรือผ่อนชำระหนี้ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณคดีที่จะฟ้องคดีในศาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ทำให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย การดำเนินโครงการนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกันที่ครบกำหนดชำระหนี้รุ่นปี 2542-2551 และจะถูกดำเนินคดีในปี 2556 จำนวน 5,169 ราย รวมจำเงินกู้ยืม 482,049,306.20 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการก่อนฟ้องคดีในศาลแขวงขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม สำหรับการเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยนั้น ผู้กู้ยืมต้องยอมรับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งใน 3 เงื่อนไข ประกอบด้วย 1. ทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อกลับมาชำระหนี้ตามปกติ 2. การทำคำรับรองชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด และกองทุนจะลดค่าเบี้ยปรับให้ร้อยละ 80 และ 3. การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยต้องตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน และจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 50 ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ศ.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode