กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสรุปทิศทางสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 29 เม.ย. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัด สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าขอนแก่นสรุปถึงศักยภาพโดยทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น ทิศทางการพัฒนาจังหวัด สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่และแนวทางการดำเนินการแก้ไข ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่นจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ รวมงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 319,695,122 บาท รวมทั้งได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเมือง/ชุมชน/ภาคธุรกิจของจังหวัดขอนแก่นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เป็นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบเพื่อผลิตประปาให้กับตัวเมืองขอนแก่นในระยะยาว คือ โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่เขื่อนอุบลรัตน์ แล้ววางโครงข่ายท่อระบบจ่ายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เข้าระบบจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) และสาขาใกล้เคียง ใช้งบประมาณ 1,766 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บรรยายสรุปรายงานว่า การดำเนินการในปัจจุบัน ประปาจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 2 ระยะ คือระยะสั้น ก่อสร้างสระพักน้ำดิบในบริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา สามารถเก็บน้ำได้ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 61 ล้านบาทเศษระยะปานกลาง ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ท่าพระ โดยวางท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร จากสถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านหนองหิน (ลำน้ำพอง) ส่งน้ำไปสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา งบประมาณ 631 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคิดเป็น 80 เปอร์เซ็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า หากโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้รับการผลักดันให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode