กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชะลอการเก็บเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ

วันที่ 26 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี  ขอแจ้งชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

            นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าตามที่กรมการจัดหางาน กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ หักเงินค่าใช้จ่ายของลูกจ้างซึ่งได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกรเพื่อนำเงินส่งเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 นั้น กระทรวงแรงงานเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาคาบเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี จึงอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันกระทบต่อค่าครองชีพของลูกจ้าง จึงมีนโยบายให้ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไปพลางก่อน โดยจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

            หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายคุ้มครองคนหางานและควบคุมการทำงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-2567-0630-2 ต่อ 15-19 ในวันเวลาราชการ

       
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode