กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัตหน้าที่ยามหมู่บ้านตามนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 26 เม.ย. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมและให้กำลังการปฏิบัติหน้าที่เวรยามหมู่บ้านตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังการปฏิบัติหน้าที่เวรยามหมู่บ้านตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" พื้นที่อำเภอเปือยน้อย ประกอบด้วย บ้านวังผือ หมู่ 4, 9 ต.ขามป้อม บ้านวังม่วง หมู่ 1, 2 ต.วังม่วง และบ้านโสกนาค หมู่ 6, 8 ต.วังม่วง โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเปือยน้อย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเปือยน้อยที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมด้วย และได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นำทีมหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมทั้ง ๒๖ อำเภอในทุกตำบล ตำบลละ ๑ หมู่บ้านช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายนที่ผ่านมาทีมปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่วนราชการต่างๆออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอเวียงเก่า อ.ชุมแพและอำเภอภูพาม่าน ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(ศพส.ขก.) จัดทำโครงการ จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" เน้นการปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปรามและด้านการบำบัดรักษาและดำเนินการในกลุ่มเสี่ยงให้ส่วนราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดเวรยามหมู่บ้านปฎิบัติภารกิจตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครเวรยามหมู่บ้านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านชุมชน มีเป้าหมาย อาสาสมัครเวรยามหมู่บ้าน 2,469 หมู่บ้านดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม2556 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode