กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “บูรณาการทุกมาตราอย่างมีคุณภาพเน้นแก้ไขปัญหาตรงจุด

วันที่ 26 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล) เร่งรัดการดำเนินงานทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืนปี 2556 (เมษายน – กันยายน 2556)

            ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี 2556 โดยร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี  ผอ.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรโดยกลยุทธการปฏิบัติงาน "บูรณาการทุกมาตรการอย่างมีคุณภาพเน้นแก้ปัญหาตรงจุด และให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินในช่วง (เมษายน – กันยายน 2556) ใน 6 กิจกรรม ดังนี้ 1. การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดเสพติด 3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 4. การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 5. การสกัดกั้นยาเสพติด 6. การบริหารจัดการ

            จังหวัดปทุมธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล) สั่งการทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดปทุมธานีให้แล้วเสร็จตามกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode