กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานกิจกรรมรักขอนแก่นครั้งที่ 5

วันที่ 26 เม.ย. 2556 )
 
"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2556 นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2556 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ทางจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีดำริให้จัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 และที่ 4 ของเดือน เพื่อร่วมปรึกษาหารือเสนอแนะแสดงข้อคิดเห็นในทางการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เชิญส่วนราชการทุกส่วนร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่นประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยจังหวัดขอนแก่นกำหนดกิจกรรมเรารักขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กรให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและการปฏิบัติราชการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดขอนแก่น โดยส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนเวียนเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๕ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานประสานงาน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode