TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด อบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เตรียมพร้อมบุคลากร 3 จังหวัด รับ AEC

วันที่ 23 เม.ย. 2556
บำรุง นียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
          ศุภกร จรูญวาณิชย์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) อ.แม่สอด แจ้งว่า วานนี้ (22 เม.ย.56) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ กรรมการผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม โดยมีคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดตาก เข้าร่วมอบรม
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลากรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพื่อ เตรียมความพร้อมของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาพม่าให้ข้าราชการในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ หรือจังหวัดใกล้เคียง เช่นพิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดตาก เป็นเวลา 5 วัน โดยมีวิทยากรจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้ให้ความรู้จนจบหลักสูตรการอบรม
          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ กรรมการ ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ควรที่จะได้รับการฝึกทักษะการใช้ภาษาพม่า เพื่อให้สามารถใช้ในการสื่อสาร และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเข้าใจที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อก้าวสู่ประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
                                                    ..............................................
จำนวนคนอ่าน 382 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode