TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สรุปอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์วันแรกปทุมธานีตายแล้ว2เจ็บอีก2สาเหตุรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก

วันที่ 12 เม.ย. 2556
 


                 เมื่อเวลา 09.0๐ น.วันนี้ (12 เม.ย.๕๖) ที่ห้องประชุมสัตตปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดปทุมธานี  ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณามาตรการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดปทุมธานี ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี /ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ "สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม "ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการให้สามารถลดจำนวนครั้งของการลดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสยชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้ลดเหนือน้อยที่สุด

                   สรุปรายงานอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 11 เมษายน 2556 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง คลองหลวง หนองเสือ และธัญญบุรี มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต  2 ราย สาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

              ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี ได้ให้แต่ละอำเภอกำชับเจ้าหน้าที่ซ้อมแผนผ่านระบบรายงาน และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ และโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อม ๕ มาตรการ คือ ด้านการบริหารจัดการให้มีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของจุดตรวจ/ ด่านตรวจ จำนวน 4 จุดทั้ง 7 อำเภอ และจุดบริการประชาชนในการอำนวยความสะดวก ตรวจซ่อมรถฉุกเฉิน มาตรการด้านบังคับใช้กฎหมาย ให้มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมในการกระทำผิดตามมาตรการ ๓ม ๒ข ๑ร ใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการกับสถานที่จำหน่ายสุรานอกเวลาจำหน่าย และการลักลอบจำหน่ายสุราในสถานที่ห้ามจำหน่าย ให้มีจุดสกัดชุมชนควบคุมทางสังคมให้มีพื้นที่เขตเล่นน้ำสงกรานต์เป็นเขตปลอดเครื่องแอลกอฮอล์ รวมทั้งมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ สำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างถนนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและคืนผิวจราจรก่อนเทศกาล กรณีที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมายแจ้งผู้ใช้ทางล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณก่อสร้างในระยะที่ปลอดภัย ส่วนมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ เน้นการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางสายหลักสายรองและเส้นทางลัดสู่อำเภอ    ต่าง ๆ ผ่านสื่อทุกแขนง และมาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย โดยเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การสั่งการระบบการติดต่อสื่อสาร และให้เพิ่มการควบคุมดูแลรถกระบะเปิดท้ายที่บรรทุกคนเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมากด้วย

 

จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode