กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี และตลาดนัดสีเขียว

วันที่ 11 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (9เม.ย.56) เวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล) เป็นประธานในการหารือเพื่อจัดทำโครงการถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี และตลาดนัดสีเขียว ครั้งที่1/2556 ณ ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ด้วยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของจังหวัดปทุมธานีที่ว่า "ปทุมธานี เป็นเมืองสะอาดในการเกษตร การอุสาหกรรม การท่องเที่ยวและสังคมสันติสุข” จึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดหาลานแสดงสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวปทุมธานี

          ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล) มีดำริจัดให้มีงานโครงการรวม 2 โครงการในพื้นที่เดียวกัน คือ โครงการถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี และตลาดนัดสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ส่วนของโครงการตลาดนัดสีเขียว จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เช่น ระบบมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน Q  ดังนั้นการจัดทำ "โครงการตลาดนัดสีเขียว” สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเกษตรปลอดภัย อาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร โดยผู้นำผลผลิตเข้ามา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว ผลผลิตต้องปลอดสารพิษ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภค โดยงานจะเริ่มในช่วงวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2556
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode