กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิเคราะห์คุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่เล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 11 เม.ย. 2556 )
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาค วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงก่อนสงกรานต์ ปี 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล ร่วมกับคณาจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและนักศึกษาในห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์เป็น ผู้ดำเนินการการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ ในวันที่ 25 มีนาคม และ 5 เมษายน 2556 โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากคูเมืองเชียงใหม่ 4  ด้าน คือ ประตู ท่าแพ  บริเวณตลาดสมเพชร  ประตูเชียงใหม่ บริเวณสถานีดับเพลิง ประตูสวนดอก บริเวณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและประตูช้างเผือก บริเวณหน้าวัดหม้อคำตวง  
    
     การวิเคราะห์คุณภาพน้ำกระทำทั้งทางด้านกายภาพและเคมี เช่น สี ความขุ่นใส  กลิ่น อุณหภูมิของน้ำ ความเป็นกรดด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ค่า BOD ปริมาณสารอาหารได้แก่ไนเตรทไนโตรเจน แอมโมเนียมไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต  ส่วนทางด้านชีวภาพได้ทำการศึกษาปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E. coli
   
     จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้ AARL-PC Score (Applied Agal Research Laboratory-Physical and Chemical Score ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พบว่า คุณภาพ น้ำในคูเมืองทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพปานกลาง โดยคุณภาพน้ำบริเวณประตูเชียงใหม่ดีกว่า 3 ด้านเล็กน้อย ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียประเภทที่มีผลต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารพบว่า มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่จะก่อให้เกิดโรค ดังนั้นน้ำในคูเมืองเชียงใหม่จึงสามารถนำมาเล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่ควรให้น้ำเข้าปาก จมูกหรือตา เพราะอาจก่อให้เกิดความระคายเคืองได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode