กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
Resverlogix เตรียมขายหุ้น RVX Therapeutics Inc. ให้กับผู้ถือหุ้น

วันที่ 10 เม.ย. 2556 )
 

คัลการี, อัลเบอร์ตา--9 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
- การทำธุรกรรมครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มอีพิเจเนติก
- สัญลักษณ์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX): RVX
Resverlogix Corp. (TSX: RVX) ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้อนุมัติข้อเสนอในการแยกกิจการบริษัท RVX Therapeutics Inc. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวยาทางเลือกด้วยการใช้แพลตฟอร์มอีพิเจเนติก โดย RVX Therapeutics จะแยกเทคโนโลยีอะโปไลโปโปรตีน เอ-1 (Apo A-1) และ RVX-208 ออกจากกันมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยบ่งชี้การบำบัดที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ตนเองและมะเร็ง
การแยกกิจการ จะดำเนินการผ่านแผนการดำเนินงาน (Plan of Arrangement) ที่ได้รับการอนุมัติจากศาลตามกฎหมายธุรกิจ (Business Corporations Act) ของรัฐอัลเบอร์ตา การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและอื่นๆจะต้องได้รับการอนุมัติในขั้นสุดท้ายตามแผนการดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารและการลงคะแนนเสียงรับรองโดยผู้ถือหุ้น
หลักการและเหตุผล
การแยกบริษัท RVX Therapeutics สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคณะกรรมการและผู้บริหารที่ว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างมูลค่าในอนาคตให้กับแพลตฟอร์มอีพิเจเนติกและเพื่อจัดหากลไกในการรักษาความจงรักภักดีที่มีต่อยอดขายของ RVX-208 ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างของข้อตกลงในการเจรจาขั้นสุดท้าย
จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า โครงการ RVX-208 คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดของมูลค่าการตลาดของ Resverlogix และมูลค่าของแพลตฟอร์มอีพิเจเนติกยังไม่ได้รับการประเมิน การแยกบริษัท RVX Therapeutics จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีแนวโน้มว่า จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าแพลตฟอร์มอีพิเจเนติกได้อย่างแม่นยำ
จุดประสงค์ในการแยกบริษัทคือ การแยกโครงการ RVX-208 (Resverlogix) ออกจากแพลตฟอร์มอีพิเจเนติก (RVX Therapeutics) ในการดำเนินการดังกล่าว ขั้นตอนนี้จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมองค์กรที่แตกต่างกัน เช่น Resverlogix มีโครงสร้างที่พร้อมสำหรับการควบกิจการ ในขณะที่มูลค่าในอนาคตของ RVX Therapeutics จะรับรู้ได้จากการออกใบอนุญาตและ/หรือผ่านโมเดลธุรกิจการเป็นพันธมิตร
การดำเนินการดังกล่าวมีแนวโน้มว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่า RVX Therapeutics ในอนาคตด้วยการวิจัยและพัฒนาในกลไกการอีพิเจเนติค ตลอดทั้งสร้างความจงรักภักดีให้กับ RVX-208 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาวผ่านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการทำข้อตกลงด้านพันธมิตรในอนาคตได้โดยตรง
นอกจากนี้ โครงสร้างใหม่นี้จะส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลงน้อยที่สุดหากบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุน
Resverlogix จะยังคงเดินหน้าการพัฒนา RVX-208 ในเชิงคลินิก ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวด้วยการเพิ่ม Apo A-1 นอกจากนี้ Resverlogix จะเดินหน้าทำการทดลองเกี่ยวกับ RVX-208 ในเชิงคลินิกสำหรับโรคเบาหวานและโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งจะเริ่มการทดลองในเชิงคลินิกเร็วๆนี้
RVX Therapeutics จะเน้นไปที่การค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาโดยใช้แพลตฟอร์มอีพิเจเนติกสำหรับโรคต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ตนเองและเนื้องอกวิทยา ยกเว้นเทคโนโลยี Apo A-1 และ RVX-208
คณะกรรมการและผู้บริหารของ RVX Therapeutics คาดว่า จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันของ Resverlogix
ผู้ถือหุ้นของ Resverlogix จะได้รับหุ้น 1 หุ้นต่อจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ทั้ง 2 บริษัท
ภายใต้เงื่อนไขของการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นของ Resverlogix จะได้รับหุ้นในบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ (Spinco) ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ RVX Therapeutics ตามสัดส่วนความสนใจใน Resverlogix ผู้ถือหุ้น Resverlogix ทุกรายจะได้รับหุ้น 1 หุ้นใน Spinco สำหรับทุกๆหุ้นที่ถือครองใน Resverlogix ณ วันที่มีผลบังคับใช้
ณ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ที่ถือวอร์แรนท์ของ Resverlogix จะได้รับ 1 วอร์แรนท์ใน Spinco สำหรับทุกๆวอร์แรนท์ที่ถือครองใน Resverlogix ราคาวอร์แรนท์ของ Resverlogix จะลดลงตามเงื่อนไขของวอร์แรนท์ต่อจำนวนหุ้นเพื่อให้สะท้อนถึงราคาตลาดอย่างยุติธรรมของ Spinco การปรับลดราคาลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาวอร์แรนท์ของ Spinco ที่ถูกใช้แทน หากผู้ถือวอร์แรนท์ของ Resverlogix ต้องการมีส่วนร่วมในแผนการดำเนินการและได้รับหุ้นสามัญของ Spinco ในวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ถือวอร์แรนท์จะต้องใช้สิทธิตามวอร์แรนท์ของ Resverlogix ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในแผนการดำเนินงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ Resverlogix
ในเบื้องต้น หุ้นของ Spinco จะไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในการนำหุ้น Spinco จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและอื่นๆจะต้องได้รับการอนุมัติจากบอร์ดคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ศาล และ เจ้าหน้าที่รัฐบาล รวมทั้งการยอมรับในแผนดำเนินงานโดย TSX
Resverlogix จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนัดพิเศษเพื่ออนุมัติแผนการดำเนินงาน โดยคาดว่าการประชุมจะจัดขึ้นประมาณวันที่ 25 เมษายน 2556 และ 28 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ หนังสือเวียนจากผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดอย่างครบถ้วนของเงื่อนไขของแผนการดำเนินงานและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีสำหรับผู้ถือหุ้น จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Resverlogix ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนัดพิเศษเพื่ออนุมัติแผนการดำเนินงานตามข้างบน
ทั้งนี้ ไม่มีการรับรองหรือรับประกันว่า การแยกบริษัทจะแล้วเสร็จ
Resverlogix จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และเผยแพร่ออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์พร้อมช่วงการตอบคำถาม ณ เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐ ในวันที่ 8 เมษายน 2556
ลิงค์ในการแพร่ภาพผ่านเว็บ:
http://services.choruscall.ca/links/resverlogix130408.html
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุม:
สหรัฐและแคนาดาไม่เสียค่าใช้จ่าย: +1-800-319-4610
นอกสหรัฐและแคนาดา: +1-604-638-5340
เกี่ยวกับ Resverlogix
Resverlogix Corp. (TSX: RVX) เป็นบริษัทที่ทำการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเทคโนโลยีอีพิเจเนติกซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตโปรตีน ขณะนี้ Resverlogix กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา RVX-208 ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กตัวแรกที่ใช้รักษาโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว นอกจากนั้น RVX-208 ยังเป็นตัวยับยั้งโปรตีน BET bromodomain ตัวแรกที่มีการทดสอบทางคลินิก ปัจจุบัน มีตัวยาใหม่ๆเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอีพิเจเนติกของ Resverlogix ซึ่งสามารถยับยั้งโปรตีน BET bromodomain และมีผลต่อการรักษาโรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ตนเอง และโรคทางระบบประสาท ทั้งนี้ Resverlogix ซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX: RVX) กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.resverlogix.com และติดตามเราผ่านทางบล็อกได้ที่ http://www.resverlogix.com/blog/
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่มีการจำกัดความในกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต และมักใช้คำว่า เชื่อ คาดการณ์ วางแผน ตั้งใจ จะ ควรจะ น่าจะ ต่อเนื่อง ประเมิน คาดคะเน รวมถึงคำอื่นๆที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องโครงสร้างและระยะเวลาของข้อเสนอในธุรกรรม ความจงรักภักดีต่อ RVX-208 ในอนาคต มูลค่าในอนาคตของ RVX Therapeutics และแพลตฟอร์มตลอดทั้งกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจริงๆ อาจแตกต่างเป็นอันมากจากที่กล่าวถึงหรือกล่าวเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่เราคาดหมายจะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง ตามธรรมชาติแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีการสันนิษฐานและมีปัจจัยเสี่ยงมากมาย รวมถึงข้อสันนิษฐานและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ระบุในรายงาน Annual Information Form และ MD&A ฉบับล่าสุด ซึ่งบริษัทใช้อ้างอิงในข่าวนี้ ตลอดทั้งเอกสารอื่นๆที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลา ซึ่งสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของ SEDAR ที่ www.sedar.com ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพราะข้อควรระวังนี้ และจัดทำขึ้น ณ วันที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีเจตนาแอบแฝงและไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะต้องปรับปรุงหรือทบทวนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็ตาม เว้นแต่กฎหมายกำหนด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อบริษัท:
โดนัลด์ เจ แมคคาฟฟรี (Donald J. McCaffrey)
ประธานและซีอีโอ
บริษัท Resverlogix Corp.
โทร: +1-403-254-9252
อีเมล: don@resverlogix.com
ซาราห์ ซาโปทิชนี (Sarah Zapotichny)
ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท Resverlogix Corp.
โทร: +1-403-254-9252
อีเมล: sarah@resverlogix.com
แหล่งข่าว: Resverlogix Corp. (RVX.)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode