กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัดพรุใหญ่ทอดผ้าป่าสามัคคีและเททองหล่อหลวงปู่สงฆ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่ 3 เม.ย. 2556 )
 
พระคูรสถิตญาณปยุต (หลวงพ่อบุญมี) เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร พระอริยสงฆ์ที่ชาวชุมพรเคารพนับถือ ได้ร่วมกันทำโครงการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น ณ วัดพรุใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ คุณงามความดีของหลวงปู่สงฆ์ ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักสักการบูชา และได้กำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีและเททองหล่อหลวงปู่สงฆ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตรศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ "ทองเหลือง” จำนวนประมาณ ๘๔,๐๐๐ กิโลๆ ละ ๑๙๙ บาท เพื่อหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ โดย นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จะเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคีและเททองหล่อหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร วันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๘.๐๙ น.


หลวงปู่สงฆ์ จันทสโร เป็นพระอริยสงฆ์ที่ชาวชุมพรเคารพนับถือ สักการบูชา เป็นผู้ปฏิบัติศีลจริยวัตรอันงดงาม มีวาจาสิทธิ์ สามารถหยั่งรู้อนาคตได้ ตลอดชีวิตสมณเพศของท่านได้ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา มากด้วยบารมีธรรม มีความเมตตาและสัจจะ ประกอบด้วยพลังจิตอันสูงส่ง สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่พุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง เป็นที่ยึดเหนียวทางด้านจิตใจ เป็นที่ศรัทธาของประชาชนให้น้อมเข้ามาสู่กระแสแห่งพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในด้านศาสนธรรม และด้านศาสนวัตถุ ทำให้บุคคลทั่วไปทั้งใกล้และไกลในจังหวัดภาคใต้มาขอพรให้เกิดความสุขสวัสดีทั้งแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode