TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

เกาะติดสถานการณ์ >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
กรมทรัพยากรน้ำยาดาลพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรหน้าแล้ง

วันที่ 9 เม.ย. 2556
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี แก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอซำสูง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่านายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางซึ่งในภาคอีสานมีแหล่งน้ำบาดาลพุคลอบคลุมพื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่และแหล่งบาดาลในจังหวัดขอนแก่นก็มีหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอซำสูง ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้มาพัฒนาและสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถังความจุขนาด 75,15,10 ลูกบาศก์เมตรอย่างละถัง เพื่อทำการกักเก็บน้ำบาดาลพุไว้ปล่อยให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเกษตร ซึ่งมีการวางท่อไปตามไร่นาเกษตรกรพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 572 ไร่ช่วงแรกมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 66 ราย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง สำหรับบาดาลพุแห่งนี้มีอัตราการไหลน้ำเองวันละ 96-144 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกษตรกรนำน้ำไปใช้ได้เลย ประโยชน์ของน้ำบาดาลพุแห่งนี้นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้แล้วยังเป็นการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการสูบน้ำซึ่งน้ำจะไหลตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาเองซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะพัฒนาโครงการน้ำบาดาลพุในพื้นที่อื่นๆอีกตามงบประมาณของรัฐบาลในงบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 3.5 แสนล้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยให้คุณภาพของชีวิตเกษตรกรและเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้นด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 140 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode