กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
กรมทรัพยากรน้ำยาดาลพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรหน้าแล้ง

วันที่ 9 เม.ย. 2556
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี แก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอซำสูง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่านายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางซึ่งในภาคอีสานมีแหล่งน้ำบาดาลพุคลอบคลุมพื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่และแหล่งบาดาลในจังหวัดขอนแก่นก็มีหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอซำสูง ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้มาพัฒนาและสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถังความจุขนาด 75,15,10 ลูกบาศก์เมตรอย่างละถัง เพื่อทำการกักเก็บน้ำบาดาลพุไว้ปล่อยให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเกษตร ซึ่งมีการวางท่อไปตามไร่นาเกษตรกรพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 572 ไร่ช่วงแรกมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 66 ราย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง สำหรับบาดาลพุแห่งนี้มีอัตราการไหลน้ำเองวันละ 96-144 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกษตรกรนำน้ำไปใช้ได้เลย ประโยชน์ของน้ำบาดาลพุแห่งนี้นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้แล้วยังเป็นการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการสูบน้ำซึ่งน้ำจะไหลตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาเองซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะพัฒนาโครงการน้ำบาดาลพุในพื้นที่อื่นๆอีกตามงบประมาณของรัฐบาลในงบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 3.5 แสนล้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยให้คุณภาพของชีวิตเกษตรกรและเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้นด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode