กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 4 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

                วันนี้ (4มี.ค.56) พันตำรวจโท ปรีชา ชูตินันท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เปิดการอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ถนนปทุม-สามโคก จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นว่าความเป็นพลเมือง คือรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย ในฐานะพลเมืองที่มีความสัมพันธ์กับรัฐการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องอาศัยบทบาทของพลเมืองที่ตื่นตัวและร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน จึงมีแนวคิดเรื่องพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อต้องการพัฒนาสำนึกในความเป็นสมาชิกของรัฐ และได้มอบหมายให้สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556 หรือเรียกสั้นๆว่า"พลเมืองอาสา กกต.”

การอบรมมีการบรรยายพิเศษโดยสมาชิกวุฒิสภา ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะท้อนการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode