กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

วันที่ 4 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (4มี.ค.56) เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตำบล (ทีมเคาะประตูบ้าน) ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          การแก้ไขปัญหาความยากจน นับเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ต้องการให้คนจนหมดไปจากประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีก็แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการมาโดยตลอด จากข้อเท็จจริงพบว่าจังหวัดปทุมธานี มีครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์อย่างเดียวจำนวนมาก ซึ่งทุกๆภาคส่วนสามารถบูรณาการความช่วยเหลือไปพร้อมๆกันได้ และหลายครอบครัวก็สามารถพัฒนาตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ผ่านเกณฑ์ 30,000 บาท / คน / ปี ไปได้เป็นอย่างดี การทำงานเป็นทีมและการทำงานแบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นบูรณาการเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา ฯลฯ ถือว่าเป็นรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม ในปี 2556 นี้ สามารถนำรูปแบบวิธีการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่ดีต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          การแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นงานที่ค่อนข้าง เป็นปัญหาที่ซับซ้อน แต่เป็นปัญหาที่สำคัญของชาติปัญหาหนึ่ง การแก้ไขจึงต้องดำเนินการแบบองค์รวม การประชุมมีการจัดแผนบูรณาการ บริหารการจัดการ การปฏิบัติการ รายงานการสำรวจทะเบียนครัวเรือนยากจน มีการกำหนดนโนบายการแก้ไข การขับเคลื่อนนโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนของนโยบาย ก่อนปิดการประชุม ประธานได้กล่าวเน้นย้ำว่า ในการทำงาน ขอให้ปฏิบัติการอย่างจริงจัง ลงพื้นที่จริง ตรวจสอบทะเบียนครัวเรือนยากจนให้ให้ถูกต้อง ให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนผู้ยากจนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode