ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 เปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

วันที่ 4 เม.ย. 2556 )
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 เปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอน้ำพอง นายกิตติพศ พลพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเน้นการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้องต้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตพื้นที่ประถทศึกษาเขต 4 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วยน้ำพอง กระนวน อุบลรัตน์ เขาสวนกวางและอำเภอซำสูง มีโรงเรียนสังกัด 182 โรง สำหรับพิธีเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นสัญาประชาคม ของภาคการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีและดีเด่น ปี 2555และมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 269 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน