TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.สตูล นำการศึกษาพบสื่อมวลชนสตูล

วันที่ 23 ธ.ค. 2553
 
           นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นำทีมรอง ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผอ.กลุ่มใน สพป.สตูล พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสตูล ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ สพป.สตูล เพื่อแถลงนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น การส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบ SATUN Model นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การลดอัตราการออกกลางคัน การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการเร่งรัดให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการศึกษาในสตูล โดยสื่อมวลชนพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการนำข่าวและกิจกรรมการศึกษาลงไปสู่สาธารณชน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาสตูล  นอกจากนี้ ได้อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในโครงการป้องกันยาเสพติด การช่วยสอดส่องพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพฤติ กรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การร่วมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสภายใต้โครงการของเล่นมือสอง พร้อมกับ เสนอให้โรงเรียนสอนภาษารูมีให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้จะใช้ภาษารูมีในการสื่อสาร
            ทั้งนี้ ผอ.สพป.สตูล รับที่จะผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนภาษา รูมี (Rumi) เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode