ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพป.สตูล นำการศึกษาพบสื่อมวลชนสตูล

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 )
 
           นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นำทีมรอง ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผอ.กลุ่มใน สพป.สตูล พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสตูล ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ สพป.สตูล เพื่อแถลงนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น การส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบ SATUN Model นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การลดอัตราการออกกลางคัน การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการเร่งรัดให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการศึกษาในสตูล โดยสื่อมวลชนพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการนำข่าวและกิจกรรมการศึกษาลงไปสู่สาธารณชน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาสตูล  นอกจากนี้ ได้อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในโครงการป้องกันยาเสพติด การช่วยสอดส่องพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพฤติ กรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การร่วมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสภายใต้โครงการของเล่นมือสอง พร้อมกับ เสนอให้โรงเรียนสอนภาษารูมีให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้จะใช้ภาษารูมีในการสื่อสาร
            ทั้งนี้ ผอ.สพป.สตูล รับที่จะผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนภาษา รูมี (Rumi) เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จำนวนคนอ่าน 1426 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน