สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมเรารักขอนแก่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการอาเซียนสัญจร

วันที่ 29 มี.ค. 2556 )
 
กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ของส่วนราชการในจังหวัดและประชาสัมพันธ์นิทรรศการสัญจรอาเซียน นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 3/2556 จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 และหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเสนอแนะ แสดงข้อคิดเห็นซึ่งจังหวัดขอนแก่น เชิญให้หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการ วันรณรงค์การประหยัดพลังงาน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ในเวลา 10.00 น. ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการจัดนิทรรศการสัญจรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 226 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน