TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมเรารักขอนแก่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นิทรรศการอาเซียนสัญจร

วันที่ 29 มี.ค. 2556
 
กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ของส่วนราชการในจังหวัดและประชาสัมพันธ์นิทรรศการสัญจรอาเซียน นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 3/2556 จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 และหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเสนอแนะ แสดงข้อคิดเห็นซึ่งจังหวัดขอนแก่น เชิญให้หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการ วันรณรงค์การประหยัดพลังงาน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ในเวลา 10.00 น. ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการจัดนิทรรศการสัญจรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode