TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 24 มี.ค. 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 เมษายน 2556 โดยผู้สมัครตําแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมโยธาและปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์สําหรับงานสถาปัตยกรรม หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ หากผู้สมัครมีคณวุฒิปริญญาโท ต้องมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arch.su.ac.th/upload/news/fileupload/350_5168.pdf
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode