TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัศดุชำรุดเสื่อมสภาพ (02/05/2559)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (29/04/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) (19/04/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนา 
จ.หนองคาย ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง มุ่งสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมลูกเสือ รวมทั้งสร้างความปรองดองในหมู่คณะลูกเสือ (04/05/2559)
ข่าวกรมเจ้าท่า 55/2559 เข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒ ณ เมืองจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน (04/05/2559)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทำแก่กลุ่มคนว่างงาน (04/05/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
ประกาศ - การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (11/08/2558)
     

   
รณรงค์ลดอุบัติเหตุภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ  
จังหวัดพัทลุง ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน (04/05/2559)
ขนส่งชัยนาท เดินหน้าปฏิบัติการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลฉัตรมงคล 2559 (04/05/2559)
จ.ตราด ถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 (29/04/2559)
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดระเบียบรถโดยสารใน บขส. (29/04/2559)
จ.ยโสธร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน (21/04/2559)
     

จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย
ค่านิยม 12 ประการ


ปฏิรูประบบราชการ
เชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ
ปฏิรูปประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาคมอาเซียน
รณรงค์ไม่ให้ซื้อขายงาช้าง

Smart Farmer

moreเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์