TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

ดูทั้งหมด

 

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขณะที่รัฐบาล ยืนยันเร่งแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น (29/04/2559)
  เกิดลมพายุแรงฝนฟ้ากระหน่ำในพื้นที่เมืองลำปาง ทำเอาเสาไฟฟ้าแรงสูง ป้ายโฆษณา ป้ายทางหลวง และต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่น เกิดความเสียหายหลายจุดไฟฟ้าดับนานกว่า 5 ชั่วโมง (29/04/2559)
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว หารือร่วมสายการบินในประเทศ นำเสนอ 35 เส้นทางบินศักยภาพ รองรับการเดินทางในอาเซียน (29/04/2559)
     
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (29/04/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) (19/04/2559)
ประกวดราคาซื้อจัดหารถปฏิบัติการระบบเสียงนอกสถานทีงานพระราชพิธี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน (19/04/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนา 
วันที่เจ็ดของการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส 2559 ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนแห่เที่ยวชมงานอย่างคับคั่ง (29/04/2559)
จัดหางานตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตามโครงการจังหวัดตรังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (29/04/2559)
เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (29/04/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ (12/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
     

   
รณรงค์ลดอุบัติเหตุภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ  
จ.ตราด ถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 (29/04/2559)
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดระเบียบรถโดยสารใน บขส. (29/04/2559)
จ.ยโสธร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน (21/04/2559)
จังหวัดตรัง แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล (20/04/2559)
คปภ.ชัยนาท สรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 (19/04/2559)
     

จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

การบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย
ค่านิยม 12 ประการ


ปฏิรูประบบราชการ
เชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ
ปฏิรูปประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาคมอาเซียน
รณรงค์ไม่ให้ซื้อขายงาช้าง

Smart Farmer

moreเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์