ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการจัดทำมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
โครงการจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมบูรณ์ ตรัยสลานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวม 120 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง สมาชิก สหภาพแรงงาน สมาชิกสมาคมนายจ้างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายและ สนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว และชุมชนนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่นกำลังตื่นตัวและช่วยกันสร้างกระแส ควบคู่ไปกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ. ช่วยกันสร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติดโดยการขึ้นป้ายข้อความ "โรงงาน.......สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 768 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ