กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการจัดทำมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
โครงการจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมบูรณ์ ตรัยสลานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวม 120 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง สมาชิก สหภาพแรงงาน สมาชิกสมาคมนายจ้างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายและ สนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว และชุมชนนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่นกำลังตื่นตัวและช่วยกันสร้างกระแส ควบคู่ไปกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ. ช่วยกันสร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติดโดยการขึ้นป้ายข้อความ "โรงงาน.......สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode