กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การจัดการปัญหามลพิษในแม่น้ำพอง

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
.การรับมือ สถานการณ์และจัดการปัญหามลพิษ ในแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการรับมือ สถานการณ์และจัดการปัญหามลพิษ ในแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำพองอย่างต่อเนื่อง และพบว่าตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 คุณภาพน้ำในแม่น้ำพองบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบ้านท่าเม่า ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจนถึงขั้นวิกฤต กล่าวคือค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และต่ำสุด 0.2 มิลลิกรมต่อลิตร มีผลทำให้ปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงในกระชังตายดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และจัดการปัญหามลพิษในแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จึงได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากน้ำพอง กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เพื่อหาทางช่วยกันลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งต่อไปในอนาคตอันใกล้ปริมาณน้ำในแม่น้ำจะลดลงต่อไปอีกประมาณอย่างน้อย 5 เดือน ในกรณีการเลี้ยงปลาในกระชัง ให้ขอความร่วมมือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาลดการเลี้ยงปลาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายกับปลาที่เลี้ยง อันเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงส่วนหนึ่งมาจากปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลง ข้อตกลงที่โรงงานได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหมู่บ้านชุมชนให้เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อลดผลกระทบระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน ให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันทำงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode