กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดีเดย์ 5 เมษารณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฯดีเดย์ 5 เม.ย.รณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน เน้นปิดเครื่องปรับอากาศ มั่นใจลดการใช้ไฟฟ้าได้มาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดมีมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน กรณีที่ประเทศพม่าจะหยุดส่งก๊าซวันที่ 5-14 เมษายนนี้ โดยจะรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งใช้พลังงานมาก โดยจะรณรงค์ปรับอุณหภูมิที่ 25-26 องศาเซลเซียส ปิดเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการ ที่มีเครื่องปรับอากาศมากกว่า 1 เครื่องให้ปิดอย่างน้อย 1 เครื่อง และปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเที่ยง 1 ชั่วโมง รวมถึงครัวเรือนในจังหวัด จะรณรงค์ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งจะมีผลต่อการลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างมาก โดยจะเริ่มรณรงค์อย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน นายทรงยศ เจิดนภาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การหยุดซ่อมท่อก๊าซของพม่าวันที่ 5 เมษายน คาดจะกระทบกับภาคอีสานโดยตรง เนื่องจากใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่รับก๊าซจากพม่า โดยปกติภาคอีสานใช้ไฟฟ้าจากภาคกลางร้อยละ 11 จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร้อยละ 3 และจากลาว ร้อยละ 52 และจากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ร้อยละ 30 "หากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่สามารถป้อนไฟฟ้ามาทดแทนได้ ประกอบกับกำลังผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จำเป็นต้องวางแผนซื้อไฟฟ้าเพิ่มจากลาว โดยคาดว่าต้องซื้อเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จึงจะเพียงพอกับความต้องการใช้ จึงขอให้ประชาชนร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าไม่เพียงพอในเดือนเมษายนนี้"เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode