กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโรงงานสีขาว

วันที่ 26 ก.พ. 2556 )
 
โครงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโรงงานสีขาว นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง และจังหวัดขอนแก่นกำหนดเป็นระเบียบวาระจังหวัดการขับเคลื่อนเป็น 4 ระยะ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันมท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ดำเนินโครงการแรงงานสีขาวตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งยกระดับการดำเนินโครงการโรงงานสีขาวสู่นิคมอุตสาหกรรม สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการค้า เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์การในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนในสถานประกอบกิจการ ภายใต้การบริหารจัดการเข้าสู่โครงการโรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติด ต่อมาได้พัฒนาเกณฑ์ดำเนินการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยจัดทำมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นเครื่องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นหลักปฏิบัติสากล วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการลุกจ้าง สมาชิกสหภาพแรงงาน สมาชิกสภาคมนายจ้างในพื้นที่จังหวัดขอแก่นทั้ง 26 อำเภอ รับรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติด นำไปสู่กระบวนการนำนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการมีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดำเนินกิจกรรมต่างๆในการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว ชุมชน ของนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ส่งผลให้มีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี มีการบรรยายเรื่องนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้างสถานประกอบการ กิจการและลูกจ้างจำนวน 120 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode