กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
 
ประกาศเจตนารมณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ตามโครงการ "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ของอำเภอภูผาม่าน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ตามโครงการ "จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ของอำเภอภูผาม่าน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ภูผาม่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้นำนโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การประชุมเห็นพ้องต้องกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้เรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นระเบียบวาระของจังหวัด อำเภอภูผาม่าน/ศพส.อ.ภูผาม่าน ได้นำกรอบและแนวทาง นโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่น มาดำเนินการในพื้นที่ ในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและพี่น้องประชาชนมากที่สุด รู้ปัญหา รู้ข้อมูล และรู้แหล่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา จึงได้ร่วมกันของทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาประชาคมว่า ประชาชนชาวอำเภอภูผาม่านทุกกลุ่ม ทุกหมู่เหล่า จะมุ่งมั่นร่วมมือ ร่วมใจกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มข้น ต่อเนื่องและตลอดไป โดยมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน ได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลร่วมกันกำหนดแผนจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระของหมู่บ้าน โดยทุกหมู่บ้านจะต้องจัดให้มี กฎหมู่บ้าน เพื่อลงโทษครัวเรือนที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด, มีอาสาสมัครแจ้งเบาะแสยาเสพติด 25 ตาสับปะรด ซึ่งจะมีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน และมีการจัดชุดเวรยามหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบและกลั่นกรองครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ศพส.อ.ภูผาม่าน จะได้จัดให้มีพิธีมอบธงสีขาวให้ครัวเรือนที่ประชาคมหมู่บ้านรับรองต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode