กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯหรือพระบรมวงศานุวงศ์

นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีพระปณิธานที่จะบำบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ และมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรและประเทศชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะน้อมสำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบัน รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ เพื่อให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ เป็นกิจกรรมในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จัดให้เยาวชนได้เล่าเรื่องจากภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าประทับใจในภาพนั้น ๆ เพราะอะไร อย่างไร โดยใช้เวลาประมาณ 5-8 นาที ผลการเล่าเรื่องจากภาพ ประทับใจ
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode