กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงเรียนในสังกัด สพม.19 เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 นำคณะผู้บริหาร ครูของโรงเรียนในสังกัดเลย-หนองบัวลำภู จำนวน 18 โรงเรียน 90 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556 โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะศึกษาดูงาน ที่ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวก่อนการเข้าศึกษาดูงานว่า โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ถือเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และพร้อมจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในอนาคต ซึ่งอยากจะให้คณะผู้บริหาร ครู ทั้ง 18 โรงเรียนได้ใช้โอกาสนี้ตักตวงเอาความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาเตรียมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556

ด้าน ดร.สุเมธ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร บอกว่า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดำเนินการโดยสร้างการมีส่วนร่วมของครูทุกคน วิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียน แนวโน้มการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ คือ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการออกแบบการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบูรณาการ การสร้างอุปนิสัยพอเพียง การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขณะที่ ครูกมลชน กรวยทอง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเชียงคาน บอกว่า ได้เห็นแนวทางในการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยพอเพียง เห็นแนวทางในการถอดระหัสบทเรียนเรื่องความพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมในหลายๆ เรื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากนักเรียนเข้าใจหลักการและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ โดยมีครูเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กนักเรียน จนนักเรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ก็จะมีภูมิคุ้มกันตนเองในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง

"เมื่อโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง เชื่อมั่นว่านักเรียนนำไปสู่ครอบครัว และชุมชนของตนเองด้วยค่ะ.. " ครูกมลชน กล่าวตอนท้าย (กฤตภาส ดวงไพชุม/รายงาน)

..............................................

ลิงค์ชมภาพข่าว http://www.obec.go.th/news/33066 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode