กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาวปี 255-2556

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งชาวขอนแก่นมีความต้องการเครื่องกันหนาวในพื้นที่ 26 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 216,623 ชิ้น แยกเป็นผ้าห่มนวมจำนวน146,678ชิ้นผ้าห่มไหมพรมจำนวน 21,450 ชิ้นเสื้อกันหนาวจำนวน48,495ชิ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขึ้น และรณรงค์ให้เกษตกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผาซังตอและ ฟางข้าวในพื้นที่นาข้าว เพื่อลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก ซึ่งอาจเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศหนาวเย็นการให้ความช่วยเหลือ โดยสรุปกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจ ต้านภัยหนาว พ.ศ. 2555 ปีที่ 13 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) และจังหวัด จัดพิธีรับมอบผ้าห่ม จำนวน 15,000 ผืน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ทั้ง 26 อำเภอ มูลนิธิเฉลี่ยสุข โดยคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จำนวน 500 ผืน และอำเภออุบลรัตน์ จำนวน 500 ผืน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัด "โครงการกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยประธานธนินทร์ เจียรวนนท์ เคียงข้าคนไทย ช่วยภัยหนาว ปี 2555” เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน ในพื้นที่อำเภอภูเวียง จำนวน 500 ผืน และอำเภอ ภูผาม่าน จำนวน 500 ผืน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 พล.อ.พินิจ โจมพรม และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้ยากไร้ คนพิการและด้อยโอกาส ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 จำนวน 2,000 ผืน ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ไชย 1,000 ผืน ชนบท 500 ผืน และอำเภอมัญจาคีรี 500 ผืน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้ยากไร้ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,500 ผืน ในพื้นที่ อำเภอภูเวียง 1,000 ผืน และอำเภอเวียงเก่า 500 ผืนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว เทศบาลตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จำนวน 200 ผืน เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่) มณฑลทหารบกที่ 23 จำนวน 300 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรและสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู สนับสนุนผ้าห่มไหมพรม จำนวน 200 ผืน ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบให้แก่ราษฎรตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ในพื้นที่บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู การมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 21,200 ผืน หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4333-1358 / 0-4323-7283 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode