กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ 2 แสนไร่ตั้งเป้าศูนย์กลางผลิตอาเซียน

วันที่ 15 ก.พ. 2556 )
 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วกว่า 2 แสนไร่ ตั้งเป้าอนาคตขึ้นแท่นศูนย์กลางผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน
นายนิวัต สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสรักษ์สุขภาพมีสูงมาก บุคคลทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และใส่ใจกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะกระขวนการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยที่สุด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 ซึ่งผลของการส่งเสริมและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 212,000 ไร่ ผลผลิตกว่า 5,900 ตัน มูลค่าภายในประเทศกว่า 1,752 ล้านบาท เกษตรอินทรีย์ของไทยพัฒนาขึ้นมาจนมีความสำคัญต่อสังคม เศรษฐกิจ และมีโอกาสสูงในการแข่งขันกับต่างประเทศ จึงควรที่จะขยายการผลิต การบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศอีกทางหนึ่ง และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะไทยมีความพร้อมทุกด้าน โดย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ จะมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นได้ ก็ต่อเมื่อมีการระดมความคิดเห็นจากมีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 ภูมิภาค ครั้งนี้เป็นภูมิภาคแรก โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์จะจัดที่ภาคเหนือ ส่วนภาคใต้วันที่ 4 มีนาคม และภาคกลางที่กรุงเทพฯวันที่ 8 มีนาคม คาดว่าจะประมวลข้อมูลและจัดทำร่างยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode