กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสตรีสากลปี 2556

วันที่ 15 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2556พร้อมคัดเลือก ยอดสตรีศรีขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าด้วยจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2556ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ซึ่งในทุกปีจะมีกิจกรรมการคัดเลือก ยอดสตรีศรีขอนแก่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณสตรีไทยในจังหวัด ที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาจะได้รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบ สำหรับประเภทที่จะทำการคัดเลือกมี 12 สาขาคือ สาขาเกษตรกร สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาผู้นำชุมชน/นักพัฒนา สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ สาขาผู้นำแรงงาน สาขานักการเมือง สาขานักบริหาร สาขาสื่อมวลชน สาขาสาธารณสุข สาขาสังคมสงเคราะห์ และสาขาการศึกษา คุณสมบัติของยอดสตรีศรีขอนแก่น มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นผู้ที่นิยมและรักษาเอกลักษณ์ไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกยอดสตรีศรีขอนแก่นให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode