กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๔ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 ธ.ค. 2553 )
 
ผู้ตรวจราชการสำนักนา ยกรัฐมนตรีเขต ๔ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม(ก.ธ.จ.นครปฐม) เน้นให้ดำเนินการสอดส่องและระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม วานนี้(๓๐ พย.๕๓) นายวิชระ เพ่งผล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๔ ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม หรือ ก.ธ.จ.นครปฐม ซึ่งที่ประชุมได้วางแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยดำเนินการตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายในการให้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดำเนินการสอดส่อง เสนอแนะในเชิงรุกในทางบวกมิใช่การจับผิดและให้ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการสร้างเครือข่ายให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้วางแนวทางในการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ธ.จ.ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ.และและมีข้อเท็จจริงที่สามารถอ้างอิงได้ ไม่ใช่เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ รวมทั้งต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น หรืออยู่ในพิจารณาของกระบวนการตุลาการ ทั้งนี้ได้กำหนดแบบฟอร์มการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย ------------------------ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/สุชาดา พรหมจำรัส


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode