กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดพัทลุงจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ ร้อยรวมใจถวายพระพร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 6 ธ.ค. 2553 )
 
ที่โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันนี้(30 พ.ย.53) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน "ร้อยรวมใจถวายพระพร ” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยจัดขึ้นพร้อมกันใน ๔ ภาค ประกอบด้วยภาคเหนือจัดที่จังหวัดแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางจัดที่จังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้จัดที่จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน–วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมมีการเชื่อมโยงสัญญาณภาพโทรทัศน์ทั้ง ๔ ภาคให้ประชาชนได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทั้งนี้แต่ละภาคได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาคให้ประชาชนได้ชมอย่างมากมาย ซึ่งในส่วนของภาคใต้ได้นำศิลปวัฒนธรรมจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้มาจัดแสดง เช่น เพลงบอก ร็องแง็ง มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู เป็นต้น รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดนิทรรศการต่า ง ๆ อย่างมากมาย ในการนี้นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดงานร้อยรวมใจถวายพระพรขึ้นพร้อมกันทั้ง ๔ ภาคครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องรู้รักสามัคคีมาประพฤติปฏิบัติ โดยร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรขึ้นพร้อมเพรียงกัน --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode