กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงงานอินโดไชน่าแฟร์ที่พิษณุโลก เป็นโอกาสและพร้อมก้าวสู่ของการเป็นประตูสู่อินโดไชน่าแฟร์ และอาเซียน และประชาคมอาเซียนในปี 2558

วันที่ 4 ธ.ค. 2553 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
เลขาธิการอาเซียน เปิดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีนหรืออินโดไชน่าแฟร์ 2010 และปาฐกถา "พิษณุโลก ประตูยุทธศาสตร์สู่อินโดไชน่าและอาเซียน” เห็นว่าพิษณุโลก พร้อมเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าบนฐานความร่วมมือในอนุภูมิภาค และก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนง่ายขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (4 ธ.ค. 53) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน 2553 หรืออินโดไชน่าแฟร์ 2010 และแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "พิษณุโลก ประตูยุทธศาสตร์สู่อินโดไชน่าและอาเซียน” (Phitsanulok:Strategic Gateway to Indochina and ASEAN) มีคณะทูตานุทูตจาก 20 กว่าประเทศและผู้นำเมืองและผู้แทนการค้าจากมณฑลและเมืองต่างๆ ของประเทศคู่มิตรกว่า 10 เมือง เข้าร่วมงานดังกล่าว เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า การจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นมิติสำคัญของการเปิดเมืองพิษณุโลกไปสู่สายตานานาชาติ แสดงให้เห็นว่าพิษณุโลกมีศักยภาพสูงและมีความพร้อมของการเป็นประตูสู่อินโดไชน่าแฟร์และอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยว พิษณุโลกจะเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า บนฐานความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนและเป็นโอกาสของคนพิษณุโลกที่ต้องเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยต้องเน้นไปที่เรื่องของภาษาที่ต่อไปอาเซียนจะใช้ภาษาเดียวกัน ตลาดเดียวกัน เศรษฐกิจเดียวกัน งานอินโดไชน่าแฟร์ขึ้นภายใต้แนวคิด "ร่วมกันสร้างประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ We Make Great Together” ระหว่างวันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน พร้อมมีกิจกรรม "มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” การจับคู่เจรจาการค้า ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการจัดการขยะชุมชน มหกรรมอาหารอินโดจีนและอาหารสมุนไพร แข่งขันการประกอบอาหารนานาชาติ บูธส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม ละเล่นวิถีพื้นบ้านอินโดจีน ดนตรีและกิจกรรมภาคบันเทิง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 10 วัน ไม่น้อยกว่า 100,000 คน และมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode