สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าว >> รับสมัครงาน
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

วันที่ 14 ม.ค. 2556 )
ชลธิชา สุวรรณ / ส.ปชส.อุทัยธานี
 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

            พลโท จักรภพ ภูริเดช ผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดเผยว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
           คุณสมบัติของผู้สมัคร - ชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี - เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป - บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕ - มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซม. ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ ซม.
          วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ พื้นที่โครงการในพระองค์ ๙๐๔ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๕๖-๐๘๙๓ , ๐๒-๔๕๖-๙๔๕๒ และดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ http://www.gad.moi.go.th/ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์”
      
"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 4500 คน จำนวนคนโหวต 0 คน