TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

วันที่ 14 ม.ค. 2556
ชลธิชา สุวรรณ / ส.ปชส.อุทัยธานี
 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

            พลโท จักรภพ ภูริเดช ผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดเผยว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
           คุณสมบัติของผู้สมัคร - ชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี - เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป - บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕ - มีความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซม. ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ ซม.
          วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร - ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ พื้นที่โครงการในพระองค์ ๙๐๔ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๕๖-๐๘๙๓ , ๐๒-๔๕๖-๙๔๕๒ และดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ http://www.gad.moi.go.th/ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์”
      
"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 2883 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode