กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์

วันที่ 11 ม.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (11 ม.ค. 56) เวลา 10.00 น. นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการเปิดศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ขวัญชัย พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้

                การจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ในระยะที่ 1 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ รวมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ได้

                เพื่อรองรับผลกระทบที่กระทรวงพลังงานได้มีมาตรการยากเลิกน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ภาครัฐได้นำเข้าน้ำมันฟอสซิลและส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากอ้อยและมันสำปะหลังแทนโดยโครงการมีเป้าหมายให้ประชาชนทั่วไปประมาณ 500 คน และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเป็นผู้บริหาร 4 คน คณะจารย์แผนกวิชาช่างยนต์จำนวน 21 คนและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีแผนกวิชาช่างยนต์จำนวน 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และการปรับแต่งเครื่องยนต์ อันจะนำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ต่อไปได้
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode