กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2556 ให้เด็กเข้าชมพิพิธภัณฑ์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัฐ

วันที่ 9 ม.ค. 2556 )
 
ขอนแก่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556เชิญชวนเด็กๆเข้าชมพิพิธภัณฑ์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัฐ ในฐานะผู้ว่าราชการคนแรกจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่12 มกราคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 ร ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญหรือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการจัดงานเน้นความสนุนสนาน มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ การส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ การแสดงยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศในระดับภาค ระดับกรม กระทรวงต่างๆ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การให้บริการอาหารเครื่องดื่ม และของรางวัลฟรีตลอดงาน สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญให้กำเด็กและเยาวชน ว่ารักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน ขอให้นักเรียนและเยาวชนนำคำขวัญเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป นอกจากนี้วันที่ 10-11 มกราคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนเด็กๆเข้าชมพิพิธภัณฑ์จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัฐ ในฐานะผู้ว่าราชการคนแรกจังหวัดขอนแก่น ด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode